Տոքթ. Յակոբ Այնթապլեան, Փրոֆ. Արտեմ Սարգսեան | Անհարկի յաճախակի գործածուող օտար բառերու հայերէն համարժեէքներու բառարան

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *