Գրականագիտություն

Վահագն Աթաբեկյան | Հանուն, ընդդեմ եւ շնորհիվ հանգի*

“…քերականությունը, մերկ քերականությունն ինքնին արդեն կախարդանք է:” Բոդլեր 60-70-ականներին, երբ հայ բանաստեղծության արեւելյան հատվածը պայթյունավտանգ փնտրտուքի մեջ էր (փնտրտուք, որ հայտնի չափով պարտադրված էր…

Ընթերցել

Յարութիւն Քիւրքճեան | Աւետիս Ահարոնեան. Տունդա՞րձ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԼՈՒՍԱՆՑՔԻՆ «Ես հաւատում եմ, հայ ժողովուրդ, քո Դարձին, … վասնզի կամրջընկեց Արաքսի ափերին, Մասիսի խորհրդաւոր հայեացքի տակ մեր Հայրենիքը կայ, … որ ակնդէտ…

Ընթերցել

Վահրամ Դանիելյան | Ժան-Պոլ Սարտրի «Սրտխառնոց» վեպը

Շվեդական ակադեմիան 1964-ին գրականության բնագավառի իր Նոբելյան մրցանակը շնորհում է Ժան-Պոլ Սարտրին, սակայն վերջինս հրաժարվում է մրցանակից` չցանկանալով պարտական լինել որևէ սոցիալական ինստիտուտի և…

Ընթերցել

Սերգեյ Սարինյան | Հայտնության խորհուրդը կամ բանաստեղծության փիլիսոփայությունը

    1. Երբ քննադատական իմ որոնումներում հայտնվեց Վարդան Հակոբյան բա­նաս­տեղծը,  նա արդեն անցել էր ստեղծագործական մի արգասավոր ճանապարհ։ Քննա­դատությունը ճանաչում էր նրա պոետական …

Ընթերցել

Լիլիթ Երանյան | Պատմության ապահերոսականացումը ըստ Գ. Մահարու «Այրվող այգեստաններ» վեպի

                                           «…ճանաչել այդ սխալները չկրկնելու համար, նորից եմ կրկնում, չկրկնելու համար, չկրկնելու համար… »                                                     «Իսկ Վա՞նը, ու՞ր է Վանը, ինչու՞ չկա Վանը»                                                                                                                                               …

Ընթերցել

Զարինե Սառաջյան | Ժողովրդական բանահյուսությունը ազգային արժեհամակարգում

Ասում են` եթե ուզում ես ճանաչել մի ժողովրդի, նախ եւ առաջ ծանոթացիր նրա բանահյուսությանը, որտեղ արտացոլված են տվյալ էթնոսի հոգեկերտվածքը, ավանդույթները, սովորույթները, կենցաղը, ընտանեկան…

Ընթերցել

Վանո Եղիազարյան | Գրականագիտական հոդվածին առաջադրվող պահանջներն ու չափանիշները

Հայ գրականագիտության մեջ գիտական հոդվածին առաջադրվող պահանջների և գրականագիտական հոդվածի մեթոդաբանության մասին առանձին ուսումնասիրություն չի եղել1:Դավիթ Անհաղթը «Փիլիսոփայության սահմանումները» երկի մեջ գրում է. «Եվ…

Ընթերցել

Տաթևիկ Մերջանյան | Արարմամբ հավերժանալու խորհուրդը Համաստեղի «Տափան Մարգար» նորավեպում

Հայոց մեծ եղեռնն իր կարմիր կնիքը թողեց ինչպես հասարակական-քաղա­քա­կան և սոցիալ-պատմական կյանքի, այնպես էլ ազգային հոգեկերտվածքի ու բարոյա­կա­նության վրա: Ազդեցություն­ների դաշտից դուրս չէր նաև…

Ընթերցել