Գրանիշ գրական հիմնադրամ

Գրանիշ

Գրանիշ գրական հիմնադրամը Հայաստանում գրանցված ոչ առևտրային կազմակերպություն, որի գլխավոր նպատակը հայոց լեզվի և հայ գրականության պահպանությունը, զարգացումն ու տարածումն է: Հիմնադրվել է 2009 թ-ին մի խումբ գրողների և գրականագետների կողմից:

Գրանիշ հիմնադրամի նպատակները

 • Նպաստել հայոց լեզվի և հայ գրականության պահպանությանը, զարգացմանն ու տարածմանը:
 • Ներկայացնել և տարածել հայ գրականությունն աշխարհում:
 • Ապահովել հայ դասական և ժամանակակից գրական ժառանգության թվայնացումն ու պատշաճ ներկայացումն ինտերնետում:
 • Օժանդակել համաշխարհային գրականության հայերեն թարգմանությանը:
 • Նպաստել սփյուռքահայ հայագիր և օտարագիր գրողների ներգրավմանն ընդհանուր հայ գրական գործընթացում:
 • Նպաստել Հայաստանում գրական շուկայի զարգացմանը:
 • Օժանդակել գիտելիքի և գրականության հանդեպ հասարակական վերաբերմունքի բարեշրջմանը:
 • Պայքարելով ազատ գիտելիքի հասանելիության, խոսքի ազատության միջազգային նորմերի ամրապնդման ու հեղինակային իրավունքների պաշտպանության համար` նպաստել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կայացմանը:

Գրանիշ հիմնադրամի շահառուները

 • Բոլոր այն անձինք, ում համար հայերենը մայրենի լեզու է:
 • Հայերեն գրողներն ու ընթերցողները:
 • Հայ և հայերեն գրականության տեղական և միջազգային շուկայի բոլոր մասնակիցները:
 • Հայ և հայերեն գրականության շրջանառությամբ զբաղվող անձինք և հաստատությունները:
 • Հայ գրականությամբ և մշակույթով հետաքրքրված բոլոր անձինք:

Granish Literary Foundation | Литературный Фонд Граниш

Share Button