Արմեն Շեկոյան

Արմեն Շեկոյան | Կպավ

Երբ վերջերս սկսեցի վրա-վրա պատմվածքներ տպագրել մեր, էսպես կոչված, նոր ժամանակների մասին, ոմանք կարծիք հայտնեցին, որ իմ էդ պատմվածքները շատ դաժան են, եւ որ՝…

Ընթերցել

Նոր տարու հետ նորանալով

ՏԱՂ ԾՆՆԴԵԱՆ Այսօր տօն է սուրբ ծնընդեան, աւետիս. Տեառն մերոյ եւ յայտնութեան, աւետիս: Այսօր արեւն արդարութեան, աւետիս. Երեւցաւ՝ ‘ի մէջ մարդկան, աւետիս: Այսօր սուրբ…

Ընթերցել
ԶՐՈՒՅՑ | Մի դատիր, որ չդատվես

ԶՐՈՒՅՑ | Մի դատիր, որ չդատվես

[Վիոլետ Գրիգորյան – Արմեն Շեկոյան] Նրա «Անտիպոեզիան» գրական ուղղափառների համար բանաստեղծական հերձվածողության խորհրդանշան է դարձել, մյուսներն անհամբեր  սպասում են, որ 50-ը բոլորելուց հետո պոեզիային…

Ընթերցել

ԱՐՄԵՆ ՇԵԿՈՅԱՆ | Երևան հյուրանոց

[պոեմ մեծամասնական] հատվածներ Ես դեգերելով շարունակվեցի Երկիր հորջորջվող լաբիրինթոսում: Շարունակվում եմ անվերջ ու հոսում անանցանելի ու մութ էս փոսում: Շարունակվում եմ էս անլույս մթնում….

Ընթերցել