ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Սաթենիկ Ավետիսյան | Առասպելի ծնունդն ու մահը Եղիշե  Չարենցի  «Դոֆինը նաիրական» սոնետաշարում

 Առասպելքն զճշմարտութիւն իրաց այլաբանաբար  յինքեանս ունին թաքուցյալ:                                                                                                           Մովսես Խորենացի     Դոֆինը իրական և նաիրական     Հայոց նորագույն պատմության եղերական դեպքերից էր ՀԿ(բ)Կ Կենտկոմի առաջին…

Ընթերցել

 Սաթենիկ Ավետիսյան | Ծմակ- ինքնություն գոյաբանական հանգույցը  Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում

Հրանտ Մաթևոսյանի՝ ինքնության ու ծմակի թեմաներով գործերը խորհրդային անհայրենիք ու անդավանանք իրականությունը սրերով էր ընդունում՝ դրանով իսկ հաստատելով հեղինակի գեղարվեստափիլիսոփայական հայեցակարգի այն թեզը, թե…

Ընթերցել

Սաթենիկ Ավետիսյան | Անխելքության համախտանիշ կամ սեփական առասպելի հետքերով

    Երազի մեջ մենք հասկանում ենք   բոլոր լեզուները: Երազը մեր հայրենիքն է Բաբելոնյան աշտարակաշինության ժամանակներից: Երազում մենք բոլորս խոսում ենք մեկ միասնական և…

Ընթերցել

ՍԱԹԵՆԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ | ՀԱՅՈՑ ՀՈԳՈՒ ԱԳՌԱՎԱՔԱՐԸ

Էպոսի առ այսօր հայտնի մշակումները ժանրային տարբերակմամբ պոեմներ են, ըստ էության դյուցազներգության էպիկական պատումը մշակող հեղինակները շարունակել են բնօրինակի կերպով չափածո կաղապարի մեջ պատկերագրել…

Ընթերցել