Լուսինե Բլբուլյան- Շուքուրյան

Լուսինե Բլբուլյան-Շուքուրյան

Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ

2006 – Պոլ ՎԱլերի Համալսարան, praxilang ամբիոնի լեզվաբանական վերապատրաստում
2000 – 2006 – ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2007 – Պերուջայի օտարազգիների համար համալսարան, C 2 , մակարդակի իտալերեբ լեզվի վերապատրաստում
2010 – Պերուջայի օտարազգիների համար համալսարան, իտալերեն լեզվի դասավանդման մեթոդների վերաբերյալ վերապատրաստում
2012 – Պերուջայի օտարազգիների համար համալսարան, իտալերեն լեզվի դասավանդման մեթոդների վերաբերյալ վերապատրաստում

Մասնագիտական գործունեություն

2006- Ռոբեր Գեդիգյանի «Ուղևորություն դեպի Հայաստան» Ֆիլմի նկարահանման խմբի թարգմանիչ, օգնական:
2006-2007-«Երկխոսություն մշակույթի հետ» կենտրոն, Իտալերեն և Հայոց լեզուների ուսուցիչ:
2007 – 2008-Ֆրանսիական դպրոց-հիմնադրամ, Ֆրանսերեն լեզվի և հայոց լեզվի ուսուցիչ:
2007- Հ1 Ազգային հեռուստատեսություն, գեղարվեստական և վավերագրական Ֆիլմերի թարգմանիչ:
2007-Սեպտեմբեր – դեկտեմբեր, Երևանի տնտեսագիտական և իրավաբանական ինստիտուտ, Իտալերեն լեզվի դասախոս:
2008 – ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:
2008- 1- 4 ապրիլ, երկլեզվյա միջազգային սեմինար՝ «Ինչպես դասավանդել ֆրանսերենով առարկաներ: Եվրոպական երկլեզվյա կրթական համակարգերը, դասավանդման կարգը և հեռանկարները»: CIEP, Սևր, Ֆրանսիա:
2009 – Բոլոնիայի համալսարան, ժամանակակից հայոց լեզվի դասախոս
2010 – Վ. Սարգսյանի անվան ռազմակա ակադեմիա, իտալերեն լեզվի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն՝ ՀՀ, Ֆրանսիա, Իտալիա

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն , Իտալերեն , Ֆրանսերեն

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Գովազդի` որպես հաղորդակցային ակտի վերլուծություն», ռոմանական բանասիրության հանդես 7, հունիս 2009, 12 էջ:
Աննա Ֆայն, «Ոճրագործ կատվի օրագիրը», թարգմ. Ֆրանսերեն լեզվից, Լիմուշ հրատարակչություն, 2007:
Մարգրիտ Յուրսնար «Ինչպես փրկվեց Վան Ֆոն», Արևելյան նովելներ շարքից, թարգմ. Ֆրանսերեն լեզվից, Գարուն 3-4, 2006:
Ումբերտո Էկո «Ինչպես ճամփորդել սաղմոնով», «Ինչպես գործ ունենալ տաքսու վարորդի հետ», Գրանիշ, թիվ 3, 2013:
«Ծաղիկ թարգմանչած» ուսանողական թարգմանությունների հանդես, Իտալերենից հայերեն և հայերենից իտալերեն թարգմանությունների խմբագիր:
2010- « Yerevan » ամսագիր, ֆրաներեն լեզվի թարգմանիչ:

Կապի միջոցներ՝
Էլ. Փոստ՝ lusshouk@gmail.com

Լուսինե Բլբուլյան-Շուքուրյանի թարգմանությունները Գրանիշում

Share Button