Վանո Եղիազարյան

Վանո Եղիազարյան | Ժենյա Քալանթարյանի «Քննդատությունն իբրև գործնական գրականագիտություն» ուսումնական ձեռնարկի մասին

Վերջերս ԵՊՀ հրատարակչությունը տպագրել է Ժենյա Քալանթարյանի «Քննադատությունն իբրև գործնական գրականագիտություն» ուսումնական ձեռնարկը, որի պահանջը մեծապես զգացվում էր արդի գրականագիտության մեջ, և դրա բացակայությունը…

Ընթերցել

Վանո Եղիազարյան |  Գրախոսություն Գրիգոր Նարեկացու մատենագիտության  աստվածահաճո գրքի մասին

Վաղուց ի վեր հասունացել էր նարեկացիագիտության մատենագիտությունը կազմելու պատասխանատու գործը, որը նախ և առաջ պիտի նպաստի նարեկացիագիտության հետագա զարգացմանը: Եվ ահա 2015 թ. Երևանում…

Ընթերցել

Վանո Եղիազարյան | Գրականագիտական հոդվածին առաջադրվող պահանջներն ու չափանիշները

Հայ գրականագիտության մեջ գիտական հոդվածին առաջադրվող պահանջների և գրականագիտական հոդվածի մեթոդաբանության մասին առանձին ուսումնասիրություն չի եղել1:Դավիթ Անհաղթը «Փիլիսոփայության սահմանումները» երկի մեջ գրում է. «Եվ…

Ընթերցել

Վանո Եղիազարյան | Ակամա պատասխան մարտնչող անանուն տգետին

Վանո Եղիազարյանի այս հոդվածը գրվել է իբրև պատասխան Երվանդ Տեր-Խաչատրյանի՝ «Ազգի» մշակութային հավելվածում տպագրված «Ակամա պատասխան ընտանիքին առանձնապես նվիրվածներին»  հոդվածի: Այն նույնպես ինչ-ինչ պատճառներով չի…

Ընթերցել