Լիլիթ Կարապետյան

Լիլիթ Կարապետյան

Ծնվել է 1990, ապրիլի 1-ին, հայ արձակագիր, ՀԳՄ անդամ է 2012-ից:
Միջնակարգ դպրոցն ավարտել է 2007-ին: Այժմ սովորում է ԵՊՀ արվեստաբանության բաժնի մագիստրատուրայում: 2011-ին արժանացել է ՀՀ Նախագահի երիտասարդական մրցանակին գրականության բնագավառում («Ասֆալտի և երկնքի» միջև գրքի համար):

Գրքեր

Ասֆալտի և երկնքի միջև, Ե., ՀԳՄ հրատ., 2009:
Մենախոսություն երկու ձայնով, Ե., «Անտարես», 2013:

Ստեղծագործությունները անթոլոգիաներում
«Գանձասար», Ստեփանակերտ, Արցախի գրողների միություն, 2008:
«Արմատ և լույս», Ե., Եգեա, 2008:
«18-33», Ե., Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն, 2009:
«Բարի երթ», Ե., ԵՊՀ հրատ., 2009:
«Թռիչք և թևեր», Ե., ՀԳՄ հրատ, 2010:
«19 պատմվածք», Ե., Անտարես, 2011:
«Քայլեր և արձագանք», Ե., Զանգակ, 2011:

Ստեղծագործությունները պարբերականներում
«Ցոլքեր», 2005, N3
«Միհր», 2008, N4
«Նարցիս», 2009, N6
«Գրեթերթ», 2010, N1
«Միհր», 2010, N2
«Գրանիշ», N3

Լիլիթ Կարապետյանի ստեղծագործությունները թարգմանվել են`
Лилит Карапетян, Дом и человек, Пер. А. Татевосян. Литературная Армения, 2009, N3, ст. 118-119.
Лилит Карапетян, Ключь; Свадьба. Пер. Елена Шуваева- Петросян, Юность, 2009, N9, ст. 182-185.
Աչքերը կապույտ են: «Միհր», 2010, N2 (պարսկերեն)
Lilit Karapetyan, Composition 33. Translator – Gohar Darbinyan. 19 short stories, Antares, 2012, p. 111-118.

Կապի միջոցներ

Ֆեյսբուք`http://www.facebook.com/lilit.karapetyan.14289?fref=ts

Լիլիթ Կարապետյանի հրապարակումները Գրանիշում

Share Button