Search Results for:

Արաքս Շահինյան

Արաքս Շահինյան | Տաղ Սուրբ ծննդի

Արվեստն ինքնին՝ ըստ էության, փոխաբերություն է, այ թե ինչի փոխաբերություն, մտքի հունարն էլ է երբեմն համրացել իր անիմացության կամ բազմիմացության առաջ։ Որքան մեծ միտքը,…

Read More

Արաքս Շահինյան | Դանսթըբլ. Լույսը

Խոնջացա վերջերս բառերից. իրենք՝ շատ, միջիններն՝ արճիճ, դուրս եկան՝ փորձանք, դուրս չեկան՝ փորձանք։ Խոնջացա, անպետք դարձա, ինձ հետ նաև նրանք, և հիմա բոլորս՝ մարդ…

Read More

Արաքս Շահինյան | Քաղաքական անվերնագիր

Առանցքից շեղ Երկրի վրա ապրելն էլ սա է: Հին փիլիսոփայությունները նոր, վտանգավոր էմպիրիզմով ոչնչացնելու մարտունակ ուրվականը դարձել է մարմին, մոռացել սեփական անգոյությունը, եկել թառել…

Read More

Արաքս Շահինյան | Շոպեն. լացի կավալերը

Չգծված, բարձրաձայն նույնիսկ չասվող սահման վերջապես գծեցի ինձ համար. երբ գործ ունես գրելու ու կոմպոզիտորի կենսագրության հետ, կոմպոզիտորի կենսագրությունը գրեցիր՝ կործանված ես: Երբեք, երբեք…

Read More

Արաքս Շահինյան | Հենդել. Զևսի որդին

Աստվածները չերկնեցին, բայց մահկանացու էլ չծնվեց: Շատ հեշտ է արվեստ ստեղծողի մասին կենսագրական մի երկու փաստ դուրս տալով գործից պրծնել՝ ծնվեց, գրեց, մեռավ, կապրի:…

Read More