ՀՐԱՆՏ ՏԷՐ-ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ |Արգիշտի

Հրանտ Տեր Աբրահամյան

1

Խալդիի զորությամբ
Արգիիստիիսե Մենուախինիսե (1)
Ժայռերից պոկված քարաբեկորները
Իր ուսին կրեց
Կառուցեց փողերն ահագին
Մեծամորի ատոմակայանի
Արմավիրի դաշտի
Խամրած կանաչում
Մե խաչ ի փայդա ըլի խայոց ազգին
Հողն ամայի
Ձադուբի արնիսինիլի DAN.NU (2)

Արգիստինի Մենուախի
Կալաշնիկովի խաչը
Ձեքռերին
Տանկերը խաչազարդ
Լուսավոր ճանապարհ
Խալդիի կուրունի
Խալդինի սուրիի կուրունի (3)

Կատղավ մանուկ ուրօրոցին
Խրողբեր կուզեմ քենե
Իմ խոր խաչ Պատարազին
Գրադ կայանը
Բանեցնեմ հմուտ
Հրետանավորի պես
Ռազմամթերքի արկղը գրկած
Iron man եմ ես
Բանուկ դարձնեմ ուղիները
Երկնային երկաթգիծը
Լուլուինաուի նապախիաիդի (4)

Երկաթե ռադիոկայմի պես
Դեպի վեր հառնող
Ցեղակրոն
Տեղուալի Արգիստիկաաի (5)
Քելբաջարի թագավոր
Աղդամի տիրակալ
Հորադիզի պրինց Ղաջար
Խորխորի խրոխտ
Արեւակեզ ընձառյուծ-զրահամեքենա
LUGAL DAN.NU LUGAL ալսուուինի
Ալուսինինի ալսուիսինի (6)

2

Արգիստիսե ալիե
Խուտուադե Խալդինինի (7)
(ԻԴ օր Յինանց: Օրհ. դկ. Յաղթական:
Հրց. բկ. Դ. Որ էիր յառաջ:
Հմբ. դկ. Հրեշտակացն դասք):

Էրիելի ալսուիսինի (8)
Նախիրները սեւ
Դեպի սար քշեց
Քաջ հովիվ մոսինով
Եօթ տարի խովիւութիւն էրավ
Գավազանը յուր
Հողի մեջ խրեց
Քեոչն էզար գետըն
Խաչակնքեց
(ԻԷ օր Յինանց: Օրհ. բձ.
Օրնեսցուք: Հրց. գձ. Փառավորեալ որդի:
Հմբ. բձ. Այսօր զուարճացան (ցվերջն)):

Գավազանը
Կանաչեց ու ծաղկեց
Վարդապիտքիր տեսան
Զարմանք մնացին
Հասիալ-մե DINGIR (9)
Մեռել հարուցող սուփ Նարեկեծին:

Ծառերով կռիվ արեց
Գնդակ որոտաց նոյեմբեր ամսուն
Գարինի ղարբի ագունունի մանու (10)
Կոճղերով ահագին
Գլուխներ ջարդեց
Գունուշուա խաուբի (11)
Էնու բերթ էրերաց վեար ուր խըմին
Զորքը յուր կաղնիներ
Չորացած փուշ թփեր
Ալիկի ջաշգուբի
Ալիկի սեխիրի ագուբի (12)
Վարդն ի պացվե Վանայ
Քեաղքէի էկեյստար
(ԻԵ օր Յինանց: Օրհ. աձ.
Երգեսցուք երգ: Հրց. բկ. Ե.
Կամաւորութեամբ: Հմբ. աձ.
Որ անճառ էութեամբ):

Ածլաքւա շւթիտ (13)
Կատղավ խանում ուր օթախին
Ամշըն ցւքւըռփոիտ (14)
Ալուսի Տուշպուաե (15)
«Ռուսներ հելե՛ք մեր երկրից
Armenia for free people»:

Ալուսինինի ալսուուսինի ալիաբադե (16)
(ԲԿ. Պահք: Օրհ. բկ. Յամենայն ժամ:
Հրց. աղց. գձ. Օրհնեալ ես Տէր եւ փառաւորեալ:
Մնկ. բկ. Արթունք եւ պատրաստք:
Ժմտ. Որ ըստ ամենայն: Ճշ. շրկ. բկ.
Որ յանէից ստեղծաց:
Հմբ. բկ. Յօգնութիւն մեզ ժամանեա):

Համալիրն կառուցեց
Ծիծեռնակաբերդի ստորոտին
Վարդն ի պացվե առաւըտման խաւ խուսոց
ԵԽԽՎ զեկուցողները կոչ են անում
Չհետաձգել ԼՂ խնդրի լուծումը (17)
Ղիուրաանի ղուլդիի (18)
Գազամուղների ցանցով
Ողջ երկիրը պատեց
Վարազվաղան Սյունեցի
Ներշապուհ Արծրունի
Գուրգենչիկ, Վչո, Խչո ու Սեթո
Կարենչիկ, Արմենչո, Գագուլիկ
A run time error has occurred
-Հորոխպերս ստե պահի իշնենք
Էս մի հատ ստացի՝
Amount in local currency

E.GAL սիդուուլի սուրիելի իսպույուբի (19)
Խալդինինի ալսուիսինի (20)
Վարդն ի պացվե Վարդըվէրի կիրակին:

«Black winter day»
Արգիստիսե Մենուախինիսե
Երկթեւանի արծիվ
Նոր լրջություն
Ճանկերով սուր
Երկաթագիր
Բարձրաքանդակ
Զանգիբասարի ուրու
Ղամարլուի ուրվական
Բասարգեչարի բազե
Դավալուի դարանակալ
Գազան
Գ, Զ, Ծ, Խ, Ճ, Ղ:
Արգիստիսե ալիե (21)
Դարդս քանց մե ճարն շատացիլ ա
An unknown error has occurred.
Protocol: SMTP, Port: 0
Խալդիա իստինիե
Ինանիլիե արնիուսինիլի
Սուսինե սաալի ձադուբի (22)
Ահա ցնծայ ծովն եւ ծփայ
Թեւն ի խաչին
Ձագն յարեւուն
Ծովն ի ծոցուն
Թրաթեւ թռչուն
Ցնծայ, ծփայ
Ի ալին զալին տայ

Խեւ աշուղ Սայաթ Նովա
Աշխարհիս սահմանն է հանց
Աբըզշւա ածառա ցւգյոուպ (23)
Կու մաշե մարդն ի ցնոր:

———————————————————–

Ծանոթագրություններ

(1) Ուրարտ.` Արգիշտի Մենուայի որդի
(2) Ուրարտ.` Գործեր առնական կատարեցի ես այստեղ
(3) Ուրարտ.` Խալդին հզոր է, Խալդիի սուրը հզոր է
(4) Ուրարտ.` Ի սարսափ բարբարոսների (օտարեկրացիների, թշնամիների)
(5) Ուրարտ.` Եկրպագեցին Արգիշտիի առջեւ
(6) Ուրարտ.` Հզոր արքա, մեծ արքա, հզոր Տիրական (Խալդի Տիրոջ) զորությամբ
(7) Ուրարտ.` Արգիշտին ասում է. աղոթեցի Խալդիին
(8) Ուրարտ.` Զորավոր արքա
(9) Ուրարտ.` Լսեցին ինձ աստվածները
(10) Ուրարտ.` Բերդը ժայռի վրա ուժեղ ամրացված էր
(11) Ուրարտ.`Ճակատամարտում հաղթեցի
(12) Ուրարտ.` Ոմանց (այլոց) սպանեցի, ոմանց (այլոց) էլ գերեցի (կենդանի քշեցի)
(13) Աբխազ.` Ծառերը ծաղկում են
(14) Աբխազ.` Ծովը ծփում է
(15) Ուրարտ.` Տուշպայի տիրակալ
(16) Ուրարտ.` Տիրոջ զորությամբ ես պաշտպանված էի (՞):
(17) http://www.a1plus.am/am/sports/2005/01/26/18097
(18) Ուրարտ.` Հողն ամայի էր
(19) Ուրարտ.` Բերդեր ես կառուցեցի, թագավորությունը ամրացրեցի (կամ երջանկացրեցի):
(20) Ուրարտ.` Խալդիի զորությամբ
(21) Ուրարտ.`Արգիշտին ասում է:
(22) Ուրարտ.`Խալդիի շնորհիվ այս առնական գործերը մեկ տարում կատարեցի
(23) Աբխազ.` Լեզուն սովորել դժվար է

© Հրանտ Տէր-Աբրահամեան

Արգիշտի

1

Խալդիի զորությամբ

Արգիիստիիսե Մենուախինիսե (1)

Ժայռերից պոկված քարաբոկերները

Իր ուսին կրեց

Կառուցեծ փողերն ահագին

Մեծամորի ատոմակայանի

Արմավիրի դաշտի

Խամրած կանաչում

Մե խաչ ի փայդա ըլի խայոց ազգին

Հողն ամայի

Ձադուբի արնիսինիլի DAN.NU (2)

Արգիստինի Մենուախի

Կալաշնիկովի խաչը

Ձեքռերին

Տանկերը խաչազարդ

Լուսավոր ճանապարհ

Խալդիի կուրունի

Խալդինի սուրիի կուրունի (3)

Կատղավ մանուկ ուրօրոցին

Խրողբեր կուզեմ քենե

Իմ խոր խաչ Պատարազին

Գրադ կայանը

Բանեցնեմ հմուտ

Հրետանավորի պես

Ռազմամթերքի արկղը գրկած

Iron man եմ ես

Բանուկ դարձնեմ ուղիները

Երկնային երկաթգիծը

Լուլուինաուի նապախիաիդի (4)

Երկաթե ռադիոկայմի պես

Դեպի վեր հառնող

Ցեղակրոն

Տեղուալի Արգիստիկաաի (5)

Քելբաջարի թագավոր

Աղդամի տիրակալ

Հորադիզի պրինց Ղաջար

Խորխորի խրոխտ

Արեւակեզ ընձառյուծզրահամեքենա

LUGAL DAN.NU LUGAL ալսուուինի

Ալուսինինի ալսուիսինի (6)

2

Արգիստիսե ալիե

Խուտուադե Խալդինինի (7)

(ԻԴ օր Յինանց: Օրհ. դկ. Յաղթական:

Հրց. բկ. Դ. Որ էիր յառաջ:

Հմբ. դկ. Հրեշտակացն դասք):

Էրիելի ալսուիսինի (8)

Նախիրները սեւ

Դեպի սար քշեց

Քաջ հովիվ մոսինով

Եօթ տարի խովիւութիւն էրավ

Գավազանը յուր

Հողի մեջ խրեց

Քեոչն էզար գետըն

Խաչակնքեց

(ԻԷ օր Յինանց: Օրհ. բձ.

Օրնեսցուք: Հրց. գձ. Փառավորեալ որդի:

Հմբ. բձ. Այսօր զուարճացան (ցվերջն)):

Գավազանը

Կանաչեց ու ծաղկեց

Վարդապիտքիր տեսան

Զարմանք մնացին

Հասիալմե DINGIR (9)

Մեռել հարուցող սուփ Նարեկեծին:

Ծառերով կռիվ արեց

Գնդակ որոտաց նոյեմբեր ամսուն

Գարինի ղարբի ագունունի մանու (10)

Կոճղերով ահագին

Գլուխներ ջարդեց

Գունուշուա խաուբի (11)

Էնու բերթ էրերաց վեար ուր խըմին

Զորքը յուր կաղնիներ

Չորացած փուշ թփեր

Ալիկի ջաշգուբի

Ալիկի սեխիրի ագուբի (12)

Վարդն ի պացվե Վանայ

Քեաղքէի էկեյստար

(ԻԵ օր Յինանց: Օրհ. աձ.

Երգեսցուք երգ: Հրց. բկ. Ե.

Կամաւորութեամբ: Հմբ. աձ.

Որ անճառ էութեամբ):

Ածլաքւա շւթիտ (13)

Կատղավ խանում ուր օթախին

Ամշըն ցւքւըռփոիտ (14)

Ալուսի Տուշպուաե (15)

«Ռուսներ հելե՛ք մեր երկրից

Armenia for free people»:

Ալուսինինի ալսուուսինի ալիաբադե (16)

(ԲԿ. Պահք: Օրհ. բկ. Յամենայն ժամ:

Հրց. աղց. գձ. Օրհնեալ ես Տէր եւ փառաւորեալ:

Մնկ. բկ. Արթունք եւ պատրաստք:

Ժմտ. Որ ըստ ամենայն: Ճշ. շրկ. բկ.

Որ յանէից ստեղծաց:

Հմբ. բկ. Յօգնութիւն մեզ ժամանեա):

Համալիրն կառուցեց

Ծիծեռնակաբերդի ստորոտին

Վարդն ի պացվե առաւըտման խաւ խուսոց

ԵԽԽՎ զեկուցողները կոչ են անում

Չհետաձգել ԼՂ խնդրի լուծումը (17)

Ղիուրաանի ղուլդիի (18)

Գազամուղների ցանցով

Ողջ երկիրը պատեց

Վարազվաղան Սյունեցի

Ներշապուհ Արծրունի

Գուրգենչիկ, Վչո, Խչո ու Սեթո

Կարենչիկ, Արմենչո, Գագուլիկ

A run time error has occurred

Հորոխպերս ստե պահի իշնենք

Էս մի հատ ստացի՝

Amount in local currency

E.GAL սիդուուլի սուրիելի իսպույուբի (19)

Խալդինինի ալսուիսինի (20)

Վարդն ի պացվե Վարդըվէրի կիրակին:

«Black winter day»

Արգիստիսե Մենուախինիսե

Երկթեւանի արծիվ

Նոր լրջություն

Ճանկերով սուր

Երկաթագիր

Բարձրաքանդակ

Զանգիբասարի ուրու

Ղամարլուի ուրվական

Բասարգեչարի բազե

Դավալուի դարանակալ

Գազան

Գ, Զ, Ծ, Խ, Ճ, Ղ:

Արգիստիսե ալիե (21)

Դարդս քանց մե ճարն շատացիլ ա

An unknown error has occurred.

Protocol: SMTP, Port: 0

Խալդիա իստինիե

Ինանիլիե արնիուսինիլի

Սուսինե սաալի ձադուբի (22)

Ահա ցնծայ ծովն եւ ծփայ

Թեւն ի խաչին

Ձագն յարեւուն

Ծովն ի ծոցուն

Թրաթեւ թռչուն

Ցնծայ, ծփայ

Ի ալին զալին տայ

Խեւ աշուղ Սայաթ Նովա
Աշխարհիս սահմանն է հանց

Աբըզշւա ածառա ցւգյոուպ (23)

Կու մաշե մարդն ի ցնոր:

*           *           *

Ծանոթագրություններ

(1) Ուրարտ.` Արգիշտի Մենուայի որդի

(2) Ուրարտ.` Գործեր առնական կատարեցի ես այստեղ

(3) Ուրարտ.` Խալդին հզոր է, Խալդիի սուրը հզոր է

(4) Ուրարտ.` Ի սարսափ բարբարոսների (օտարեկրացիների, թշնամիների)

(5) Ուրարտ.` Եկրպագեցին Արգիշտիի առջեւ

(6) Ուրարտ.` Հզոր արքա, մեծ արքա, հզոր Տիրական (Խալդի Տիրոջ) զորությամբ

(7) Ուրարտ.` Արգիշտին ասում է. աղոթեցի Խալդիին

(8) Ուրարտ.` Զորավոր արքա

(9) Ուրարտ.` Լսեցին ինձ աստվածները

(10) Ուրարտ.` Բերդը ժայռի վրա ուժեղ ամրացված էր

(11) Ուրարտ.`Ճակատամարտում հաղթեցի

(12) Ուրարտ.` Ոմանց (այլոց) սպանեցի, ոմանց (այլոց) էլ գերեցի (կենդանի քշեցի)

(13) Աբխազ.` Ծառերը ծաղկում են

(14) Աբխազ.` Ծովը ծփում է

(15) Ուրարտ.` Տուշպայի տիրակալ

(16) Ուրարտ.` Տիրոջ զորությամբ ես պաշտպանված էի (՞):

(17) http://www.a1plus.am/am/sports/2005/01/26/18097

(18) Ուրարտ.` Հողն ամայի էր

(19) Ուրարտ.` Բերդեր ես կառուցեցի, թագավորությունը ամրացրեցի (կամ երջանկացրեցի):

(20) Ուրարտ.` Խալդիի զորությամբ

(21) Ուրարտ.`Արգիշտին ասում է:

(22) Ուրարտ.`Խալդիի շնորհիվ այս առնական գործերը մեկ տարում կատարեցի

(23) Աբխազ.` Լեզուն սովորել դժվար է

Share Button

2 Կարծիք

  • Կարեն Անտաշյան says:

    Հրանտ Տէր-Աբրահամեանի պոետիկ էքսպերիմենտը ուրարտական երազապետության թեմաներով:
    Բարի գալուստ Գրանիշ, Հրանտ ջան:

  • Հրանտ says:

    Ապրե՛ս, Կարեն ջան: ))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *