Ֆիլմ

ԱՆՆԱ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ, ՍՏԵՖԱՆ ՔՐԻՍՏԵՆՍԵՆ | Հայագրություն

ԱՆՆԱ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ, ՍՏԵՖԱՆ ՔՐԻՍՏԵՆՍԵՆ | Հայագրություն

Ըստ տեսաբան Խաչիկ Թոլոլյանի հայերը կազմում են «անդրազգ», տերմին, որով սահմանվում է երկրից ու սփյուռքի համայնքներից կազմված ամբողջությունը, որում պետությունն ընդամենը ինքնության կերտմանը նպաստող…

Ընթերցել