Հետազոտություն

ԱՆՆԱ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ, ՍՏԵՖԱՆ ՔՐԻՍՏԵՆՍԵՆ | Հայագրություն

ԱՆՆԱ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ, ՍՏԵՖԱՆ ՔՐԻՍՏԵՆՍԵՆ | Հայագրություն

Ըստ տեսաբան Խաչիկ Թոլոլյանի հայերը կազմում են «անդրազգ», տերմին, որով սահմանվում է երկրից ու սփյուռքի համայնքներից կազմված ամբողջությունը, որում պետությունն ընդամենը ինքնության կերտմանը նպաստող…

Ընթերցել

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ | Հայկական ֆուտուրիզմ

Սարգիս Խաչենց եւ Փրինթինֆո հրատարակչությունները համատեղ հրատարակել են փարիզաբնակ գրող, քննադատ Գրիգոր Պըլտեանի «Հայկական Ֆուտուրիզմ» գիրքը: Այս ուսումնասիրությունը աննախադեպ է թե ընդգրկման շրջանակով, թե…

Ընթերցել