Հովհաննես Գրիգորյան

Առլինա Սարգսյան | Հովհ. Գրիգորյանի «Երկու ջրհեղեղի արանքում» գիրքը՝ իբրև համապատկեր

Յուրաքանչյուր նոր երևույթ իր ակունքներում կրում է հնի արմատներն ու ազդեցությունը: Հնի ավանդներից անխառն չէ նաև անկախության շրջանի հայ գրականությունը: Սակայն այլ են ժամանակներն…

Ընթերցել

Լևոն Սարգսյան | Բանավեճի հրավեր

Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայի գնահատության շուրջ (բանավեճի հրավեր գրաքննադատ Արքմենիկ Նիկողոսյանին) «Խոսքի տարածություն» ժողովածուի՝ Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիային նվիրված հոդվածում Դուք ուշագրավ մի դատողություն եք արել…

Ընթերցել

Նոր տարու հետ նորանալով

ՏԱՂ ԾՆՆԴԵԱՆ Այսօր տօն է սուրբ ծնընդեան, աւետիս. Տեառն մերոյ եւ յայտնութեան, աւետիս: Այսօր արեւն արդարութեան, աւետիս. Երեւցաւ՝ ‘ի մէջ մարդկան, աւետիս: Այսօր սուրբ…

Ընթերցել