Գրականագիտություն

ՀԱՅԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ | Բոմբեյից մինչև Միջանցահովիկ

[վիրտուալ հայի առասպելը] Տարածական երկու միավորները` Էկզոտիկ Բոմբեյն ու ծանոթ Միջանցահովիկը  շրջանառվում են Աղասի Այվազյանի 2006 թվականին «Գարուն» ամսագրում տպագրված պատմվածքների խմբում, ապա  և…

Ընթերցել

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՍՈՒՐԷՆԵԱՆ | «Հայկական ֆուտուրիզմ»

Ինչ խօսք, որ որեւէ գրականութեան պատմութիւնը ամբողջապէս ուսումնասիրելու համար անհրաժէշտ է այդ պատմութեան զարգացման տարբեր ժամանակաշրջանները, հոսանքները, ազդակներն ու հատւածները խորապէս ուսումնասիրել եւ յատուկ…

Ընթերցել

ԳՈՀԱՐԻԿ ԱՔԵԼՅԱՆ | Նոր քաղաքի հայտնությունը

Վերջերս աշխարհին հայտնի քաղաքների թվին ավելացավ ևս մեկը` իր հինգերորդ վերահիմնադրմամբ: Այդ ինքնատիպ ուտոպիան բանաստեղծ Կարեն Անտաշյանի «Անտաշատ» ժողովածուն է: Հեղինակային բնորոշմամբ` 78% պոեզիա…

Ընթերցել

ԱՐՔՄԵՆԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ | Ոչնչի կամ ինքն իր նման

[Ավագ Եփրեմյանի գրվածքը] Ավագ Եփրեմյանի բանաստեղծությունը արդի հայ պոեզիայի ամենից հետաքրքիր երևույթներից է, որ իր` բանաստեղծի մեղքով դուրս է մնում գրաբանական ընդհանուր զարգացումների համատեքստից:…

Ընթերցել

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ | Հայկական ֆուտուրիզմ

Սարգիս Խաչենց եւ Փրինթինֆո հրատարակչությունները համատեղ հրատարակել են փարիզաբնակ գրող, քննադատ Գրիգոր Պըլտեանի «Հայկական Ֆուտուրիզմ» գիրքը: Այս ուսումնասիրությունը աննախադեպ է թե ընդգրկման շրջանակով, թե…

Ընթերցել

ԱՐՔՄԵՆԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ | Ասացող երկրի ars poetika-ն

[ուրվագծեր դիմանկարի համար] Հրաչյա Թամրազյանի պոեզիան դարասկզբին դրսևորեց այնպիսի հատկականություններ, որոնք վկայում էին ստեղծաբանական հանգրվանային, փակվող, համակարգվող ու, որ ամենակարևորն է, բյուրեղացման տանող զարգացումների…

Ընթերցել