Ներսես Աթաբեկյան

Նոր տարու հետ նորանալով

ՏԱՂ ԾՆՆԴԵԱՆ Այսօր տօն է սուրբ ծնընդեան, աւետիս. Տեառն մերոյ եւ յայտնութեան, աւետիս: Այսօր արեւն արդարութեան, աւետիս. Երեւցաւ՝ ‘ի մէջ մարդկան, աւետիս: Այսօր սուրբ…

Ընթերցել

Սերգեյ Դովլաթով | Վերելքի ուղիով

Խմբագիր Տուրոնոկի շալվարը հետևից պայթեց: Առանց լարման ու ճռթոցի: Ավելի շուտ` կարը քանդվեց: Արտասահմանյան փափուկ խավակտորի տհաճ առանձնահատկությունն է… Տասներկուսին մոտ Տուրոնոկը մոտեցավ հիմնարկի…

Ընթերցել