Հասմիկ Հակոբյան

Հասմիկ Հակոբյան | Ստվերի ու լույսի ճանապարհով

Լույսի ու ստվերի, ձայնի և լռության հաջորդականություն, տիեզերական նախասահմանված կարգ, ահա այն էատարրերը, որոնք միավորվելով դառնում են կյանքի շարժիչ ուժ, մարդկային էություն և քարտեզագրում…

Ընթերցել

Հասմիկ Հակոբյան | Բառի ճանապարհը

Վարդան Հակոբյան բանաստեղծի հայտնությունը անկախության պոեզիայի դարասկզբյան ընթացքի ամենաուշագրավ իրողություններից մեկն է: Ի սկզբանե լինելով դասական բանաստեղծության տաղաչափական ու ազգային գաղափարախոսական հենքի վրա ստեղծագործող…

Ընթերցել

Հասմիկ Հակոբյան | Հակաբանաստեղծություն (անտիպոեզիա)

Հակաբանաստեղծությունը կամ անտիպոեզիան[1], ըստ էության, տարբեր իրականությունների ու գեղագիտական հայացքների հակազդեցության դաշտում առաջացող անցումային իրողություն է, որը կայանում է հենց իր ընդդիմության՝ իրողություններն այլ…

Ընթերցել

ՀԱՍՄԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ | Լեզվական իրացումները արդի հայ պոեզիայում

Աշխարhաստեղծման կարգերի տարաբնույթ­ությու­նը, թեմատիկ-կառուցողական տարրերի, առաջադիր խնդիրների լուծման բազմազանությունը ժամանակակից պոեզիան դարձնում են տարաշերտ ու բազմանշանակ: Պոեզիայի յուրաքանչյուր տեսակ առաջադրում է աշխարհաստեղծման իր կարգն…

Ընթերցել

Հասմիկ Հակոբյան | Թղթի ու թանաքի երկիրը

Անկախության պոեզիայի համապատկերային դիտարկումը ցույց է տալիս, որ նրա զարգացման ընթացքը մինչև դարասկիզբ հիմնականում տարուբերվում է ժամանակի անժամանակության կամ կիսատության, չկայացող իրականության ու տեքստի…

Ընթերցել

ԽՈՒԺԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒ ԽՈՒԺԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ | Զրույց

Ի՞նչ է «խուժանականը» և ինչո՞վ է տարբերվում խուժանությունից, ինչպե՞ս է դրսևորվել դրանց տարբերությունը արդի հայ գրականության մեջ, որո՞նք են թույլատրելիի և ոչ թույլատրելիի սահմանները……

Ընթերցել

Սալման Ռուշդի | Ցենզուրայի մասին

Ոչ մի գրող իրականում չի ցանկանում խոսել գրաքննության մասին: Գրողը ցանկանում է խոսել արարումից, իսկ ցենզուրան հակա-արարում է, հակաէներգիա, որը գոյության հնարավորություն է ստանում…

Ընթերցել