Գրախոսություն

Լուսինե Հայրապետյան | Սալման Ռաշդիի «Երկու տարի ութ ամիս ու քսանութ գիշեր» վեպը

Արաբական ժողովրդական գրականության հիմնային գործերից մեկը՝ Հազար ու մի գիշեր հեքիաթների ժողովածուն, որն իր մեջ ունի հնդկական մշակույթի ազդեցության ակնհայտ շերտավորումներ, հնդկական ծագմամբ անգլիացի…

Ընթերցել

Արամ Ալեքսանեան | Հայ պատմագիտութիւնը իմացաբանական նոր հիմքի վրայ

Ա. Ստեփանեան, «ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ», (առասպէլ, ռացիոնալիզմ, պատմագրութիւն) 1991թ. (ռուսերեն), Պատմականութեան կարգի որոշարկումը իմացութեան եւ գործարկումը պատմական նիւթի հետազօտութեան մէջ յեղաշրջեց եւ…

Ընթերցել