Գրախոսություն

ՌՈՄԱՆ ԿԻՍՅՈՎ | Քարի շնչառությունը խոսքի այգում*

Ռոման Կիսյովը բանաստեղծ է նաև գեղանկարիչ, հայտնի անուն Բուլղարիայում: Նրան հայ ընթերցողը գիտե ԼՂՀ ԳՄ հրատարակած «Բանաստեղծությունն աշխարհի միջօրեականներում» երկհատորյակում և «Գեղարմ» հանդեսում տպագրված…

Ընթերցել