Պատմվածք

Անրի Գրիգորյան | Լայլան

«Գրանիշ» հրատարակչությունը լույս է ընծայել Անրի Գրիգորյանի «Դմբո Ջոյս» պատմվածքների ժողովածուն: Գիրքը վաճառվում է Երևանի բոլոր գրախանութներում: Անրի Գրիգորյանի պատմվածքներում անցյալից դեպի ներկա ընդհատումներով…

Ընթերցել

Քրիստ Դավթյան | Երբ ես ետ վերադառնամ

(պատմվածք-ֆաետազիա) Վաթսունչորսամյա Մարտինը դանդաղ բարձրացրեց ծանրացած կոպերը, անսովոր լույսի շողերը կարծես ներթափանցեցին մարմնի յուրաքանչյուր բջիջը: Ճեփ-ճերմակ թվացող պատկերն աստիճանաբար սկսեց փոքր պատռվածքներ տալ, և…

Ընթերցել